Aleph
Obuka iz
veb programiranja
Obuka iz
veb programiranja
U saradnji sa novosadskim IT kompanijama

Program obuke
Obuka omogućuje sticanje bazičnih znanja iz programiranja, softverskog inženjerstva i veb programiranja, tipično zahtevana na IT tržištu. Obuka se sastoji iz dva dela - uvodnog i naprednog modula. Ukupno trajanje jednog modula je oko 4 meseca. Oba modula imaju po 90 školskih časova, a nastava se izvodi u dva termina nedeljno. Termin počinje u 18h i sastoji se od 3 časa. Nastava se izvodi u računarskoj učionici i za svakog polaznika je obezbeđen računar.
Februar, 2019.
POČETAK UVODNOG MODULA
PROCEDURALNO PROGRAMIRANJE
Tipovi i strukture podataka, kontrola toka programa, funkcije, algoritmi, ulazno-izlazni podsistem - programski jezik Java
OBJEKTNO PROGRAMIRANJE
Osnovni koncepti objektnog programiranja, veze između klasa, nasleđivanje, polimorfizam, objektno modelovanje, UML i dizajn šabloni – programski jezik Java
BAZE PODATAKA
Osnovni koncepti relacionih baza podataka, Modelovanje baza podataka - programski jezik SQL
OSNOVE VEBA
HTTP protokol, statički i dinamički elementi veb stranica - HTML, CSS, JavaScript
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Upravljanje verzijama i timski rad - Git, Izgradnja aplikacije - Maven, npm
SERVERSKI DEO VEB APLIKACIJA
Spring radni okvir, objektno-relaciono mapiranje - JPA specifikacija, REST servisi
KLIJENTSKI DEO VEB APLIKACIJA
Rukovanje stablom HTML stranice, asinhroni pozivi, napredno JavaScript programiranje – biblioteka jQuery, radni okvir Angular
ZAVRŠNI TEST
Na kraju obuke se organizuje završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku obuke se polaznicima dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenoj obuci, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.

Program obuke
Obuka omogućuje sticanje bazičnih znanja iz programiranja, softverskog inženjerstva i veb programiranja, tipično zahtevana na IT tržištu. Obuka se sastoji iz dva dela - uvodnog i naprednog modula. Ukupno trajanje jednog modula je oko 4 meseca. Oba modula imaju po 90 školskih časova, a nastava se izvodi u dva termina nedeljno. Termin počinje u 18h i sastoji se od 3 časa. Nastava se izvodi u računarskoj učionici i za svakog polaznika je obezbeđen računar.
Februar, 2019.
POČETAK UVODNOG MODULA
PROCEDURALNO PROGRAMIRANJE
Tipovi i strukture podataka, kontrola toka programa, funkcije, algoritmi, ulazno-izlazni podsistem - programski jezik Java
OBJEKTNO PROGRAMIRANJE
Osnovni koncepti objektnog programiranja, veze između klasa, nasleđivanje, polimorfizam, objektno modelovanje, UML i dizajn šabloni – programski jezik Java.
BAZE PODATAKA
Osnovni koncepti relacionih baza podataka, Modelovanje baza podataka - programski jezik SQL.
OSNOVE VEBA
HTTP protokol, statički i dinamički elementi veb stranica - HTML, CSS, JavaScript.
POČETAK NAPREDNOG MODULA (SEPTEMBAR 2019.)
ALATI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Upravljanje verzijama i timski rad - Git, Izgradnja aplikacije - Maven, npm
SERVERSKI DEO VEB APLIKACIJA
Spring radni okvir, objektno-relaciono mapiranje - JPA specifikacija, REST servisi.
KLIJENTSKI DEO VEB APLIKACIJA
Rukovanje stablom HTML stranice, asinhroni pozivi, napredno JavaScript programiranje – biblioteka jQuery, radni okvir Angular.
ZAVRŠNI TEST
Na kraju obuke se organizuje završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku obuke se polaznicima dodeljuje sertifikat o pohađanju ili uspešno završenoj obuci, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen, ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.
Nastavni Materijal
Obuku prati poseban udžbenik na srpskom jeziku i više od 400 rešenih programerskih zadataka.
Cena
Ukupna cena obuke je 1200 evra. Plaćanje se vrši u 4 rate od po 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Prijava
Naredna grupa polaznika obuku počinje u februaru 2019. godine. Prijava se vrši slanjem e-maila na vpobuka@gmail.com. U e-mailu prijave je potrebno poslati CV, nakon čega ćete dobiti poziv na razgovor. Zbog ograničenog broja mesta, biće izvršena selekcija prijavljenih kandidata na osnovu CV-a.
Zaposlenje
Program realizujemo u saradnji sa IT kompanijama koje pružaju šansu za praksu i zaposlenje polaznicima obuke.
Levi Nine
Execom
Vivify
EXLRT
It Engine
ComData
M&I System
Synechron
Naovis
Intens
LibraFire
Tiac Group
KONTAKT
Centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija Aleph ICT
Mejl adresa:
vpobuka@gmail.com
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad
Zgrada Univerziteta Singidunum
KONTAKT
Centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija Aleph ICT
Mejl adresa:
vpobuka@gmail.com
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad
Zgradddda Univerziteta Singidunum
KONTAKT
Centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija Aleph ICT
Vaše ime i prezime
Vaš broj telefona
Vaša mejl adresa
Poruka
Mejl adresa:
vpobuka@gmail.com
Adresa:
Bulevar Mihajla Pupina 4a, Novi Sad
Zgrada Univerziteta Singidunum